CZECH POINT v současné době poskytuje tyto druhy výstupů:

Výpisy z veřejných evidencí :

- katastr nemovitostí

- obchodní rejstřík

- živnostenský rejstřík

- informační systém o veřejných zakázkách

- informační systém odpadového hospodářství

U těchto podání není ověřována totožnost žadatele, je však třeba znát kritéria pro vyhledání požadavku . Poplatek za vydání výpisu činí 100,- Kč za 1. stránku a 50,- Kč za každou další i započatou stránku.

Výpisy z neveřejných evidencí:

- rejstřík trestů - je nutno prokázat totožnost žadatele platným občanským průkazem, popř. cestovním pasem. O výpis z RT lze požádat i v zastoupení, v tom případě je nutno doložit úředně ověřené pověření. Poplatek za vydání RT činí 50,- Kč.

- centrální registr řidičů - je nutno doložit platný občanský průkaz nebo pas a řidičský průkaz. Poplatek činí 100,- Kč.

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72)

- na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.

Podrobnější informace i všechno, co Vás na tomto projektu zajímá, získáte na www.czechpoint.cz.

 

 

 


Copyright (c) 2010 - Obec Střelná Created by RegionvalasskoTOPlist