Jan Pohůnek

 

 

 Dalším  kdo se podílel a podílí na rozvoji hudby v obci a i mimo ni je pan Jan Pohůnek.

Již od 4 let hrál na křídlovku bez not lidové písničky.V pozdějším věku začal hrát v místní dechové hudbě  ve Střelné při různých oslavách a příležitostech.

 Své studentská léta prožil na Konzervatoři v Ostravě (1970 – 1976) a na AMU v Praze (1978 – 1980) V této době také působí v dechovém orchestru Lidečanka a Valaška.

V r.1980 absolvoval konkurz do Pražského komorního orchestru s kterým koncertoval v Rakousku a SRN.

Téhož roku nastupuje na místo prvního trumpetisty u Státního komorního orchestru v Žilině.

Jako pedagog  působí v letech -  1980-1981 na Konzervatoři v Žilině

                                                             1992-2010 na Konzervatoři v Žilině

                                                             1998-2000 na Katolické Univerzitě v Ružomberoku

                                                             2000-2010 na Žilinské Univerzitě

                                                             1998-2001 na Akadémii Umení v Bánske Bystrici

 

V letech 1980-2000 diriguje dechovou hudbu Lidečanka,s kterou dosahuje kvalitních uměleckých výkonů které jsou oceněny na mnoha festivalech.

V r.2003 zakládá Velký dechový orchestr na Konzervatoři v Žilině který vede do dnešních dní.

Jako první trumpetista krátce působí i ve Francii v Orchestru de Picardie.

Za svoji bohatou uměleckou kariéru účinkoval na mnoha podiích po celém světě.Za zmínku stojí koncerty v Evropě,Asii,Jižní Americe či Africe.


Copyright (c) 2010 - Obec Střelná Created by RegionvalasskoTOPlist