Obecní symboly – znak a prapor

Obec Střelná má svůj znak i prapor.Obojí symboly byly obci uděleny dne 1.12.1997 předsedou Parlamentu České republiky p. ing. Milošem Zemanem.

Znak i prapor mají své oficiální popisy a to:

 

Znak-popis: ve stříbrném štítě černé rozložené křídlo,pery dolů,se zlatým perizoniem,vzhůru prostřelené modrým šípem s červeným opeřením a hrotem,provázeným modrými liliemi.

Znak obce Střelná
  

 

 

Prapor- popis: list tvoří tři svislé pruhy,modrý,bílý a modrý v poměru 1:4:1.V bílém poli černé rozložené křídlo,pery dolů,se žlutým perizoniem,vzhůru prostřelené modrým šípem a černým opeřením a hrotem.Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 

 

Prapor obce Střelná
  

 

 

 

Zdůvodnění k návrhu znaku a praporu obce Střelná

 

 

I když první písemná zpráva o existenci této pohraniční obce pochází až z roku 1479,její počátky sahají daleko hlouběji do minulosti.

Předchůdcem osady byla tvrz /pevnost/,vybudovaná v průsmyku k ochraně moravské hranice.Jak svědčí samo jméno vesnice,osazena byla zprvu vojáky – lučištníky.Větší osídlení v těchto místech bývá spojováno s vojenskými výpravami českého krále Přemysla Otakara II. proti Uhrům.

K pravděpodobně největší kolonizační vlně však došlo na přelomu 13. a 14. století za brumovských pánů Smila a Bočka z Kunštátu a to z jejich kunštátského panství.

Hlavním posláním a zaměstnáním původních osadníků byla strážní a mýtná služba.

Zpočátku byla Střelná samostatným statkem,ale na počátku 16. století náležela již pod správu brumovského hradu.Součástí brumovského panství zůstala pak až do zániku patrimoniálního zřízení /1848/.

Z nejvýznamnějších držitelů brumovského hradu jmenujme kromě pánů z Kunštátu zejména pány z Cimburka a pány z Lomnice,z pozdějších pak uherské magnáty Forgáče z Gýmeše a hrabata z Illesházy.

 

Autor návrhu znaku a praporu Střelné spojil mluvící znamení /střelu – šíp/ s křídlem z erbu pánů z Lomnice,významných držitelů brumovského panství i Střelné v 16.století./pro zajímavost uvedˇme,že orlí křídlo nosili v klenotu také páni z Kunštátu a orlici ,prostřelenou šípem měli ve svém erbu nejvýznamnější pobělohorští vlastníci Brumova ,hrabata Illesházy/.

Heraldické lilie,umístěné v hlavě štítu i na listu praporu ,jsou narážkou na patrocinium střelenského kostela,zasvěceného Panně Marii.

 

 

                                                                                                                          Miroslav Pavlů

                                                                                                                                heraldik


Copyright (c) 2010 - Obec Střelná Created by RegionvalasskoTOPlist