Počet obyvatel v obci Střelná k 31.12.2009  

 

Celkem k 31.12.

2009

Počet obyvatel ve věku

0-14

15-59

60-64

65-a více

Celkem

618

100

388

46

84

Muži

306

51

201

24

30

Ženy

312

49

187

22

54

 

 Druhy pozemků a jejich výměry v obci Střelná

Celková výměra pozemku (ha)928
Orná půda (ha)253
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)14
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)105
Zemědělská půda (ha)372
Lesní půda (ha)445
Vodní plochy (ha)5
Zastavěné plochy (ha)13
Ostatní plochy (ha)93

 

Technická vybavenost obce

Pošta / psč

ne/75612

Veřejný vodovod

ano

Kanalizace s napojením na ČOV

 

Plynofikace obce

ano

Skládka komunálního odpadu

ne

Sbor dobrovolných hasičů

ano

Požární nádrž

ano

Hřbitov

ano

Kostel

ano

Restaurace

ano/3

ubytování

ne

 

 Školství,sport,kultura

Mateřská škola

ano

Základní škola 1.-4.tř.

ano

Tělocvična

ano/2

Veřejná knihovna

ano

Kulturní dům

ano

Sportoviště

ano

 


Copyright (c) 2010 - Obec Střelná Created by RegionvalasskoTOPlist