Děti a mládež

 

 Co by měly děti vědět:

 

·      při odchodu z domova vždy zamykej, přesvědč se zda - li jsou uzavřena všechna

    okna a další přístupy do domu

·      nevoď do domu cizí lidi ( děti ), o návštěvě cizích dětí informuj rodiče

·      neotvírej cizím lidem, přesvědč se, kdo je za dveřmi, používej kukátko, okno apod.     

·      jsi - li doma sám, používej řetízek na dveřích

·      dávej o sobě vědět rodičům, když se někde zdržíš, předejdeš zbytečným problémům

·      klíč od domu si nechávej vždy u sebe

·      ve škole si ukládej věci do uzamykatelných skříněk nebo šaten

·      nenos při sobě mnoho peněz nebo cenné věci

·      pro venkovní hry používej prostory k tomu určené - nepoužívej silnici, chodník apod.

·      pamatuj, že při hře lze různými předměty zranit ostatní osoby

·      nikam neodcházej s cizími lidmi, nedoprovázej je a nesedej s nimi do žádných vozidel, neber od cizích osob potraviny a další předměty

·      neznámé osobě neříkej, jaké cennosti máte doma, kdy rodiče odcházejí do práce, a kdy se vracejí, kdy a na jak dlouho odjíždíte na dovolenou, prázdniny apod.

·      choď po chodníku, při přechodu vozovky používej přechod pro chodce, před vstupem do vozovky se pořádně rozhlédni na obě strany, nespoléhej na to, že tě řidič nechá vždy bezpečně a nerušeně přejít

·      venku se nedotýkej neznámých zvířat - psů a jiných, nehlaď je,  nedráždi je - riziko pokousání a přenosu různých nemocí

·      nepožívej alkoholické nápoje a další omamné látky

·      neprozrazuj na sebe mnoho informací např. na internetu - telefonní čísla, nezveřejňuj např. své fotografie lidem, které neznáš

·      nehraj si s ohněm a jinými nebezpečnými látkami ( pyrotechnika apod. )

 

 

Jak se chovat k neznámým lidem:

 

·      je lépe se vzdálit od lidí, jejichž chování vybočuje z běžných pravidel chování, nebo toto oznámit dospělým osobám, kterým důvěřuješ

·      tvé tělo patří tobě, nikdo se ho nemá právo dotýkat pokud je ti to nepříjemné

·      měj se na pozoru pokud tě neznámá osoba někam láká, nabízí ti nějaké dárky, peníze a dělá to jen proto, že se mu líbíš

·      dávej pozor na schůzky s neznámými lidmi, pokud přece na ně přistoupíš, trvej na veřejném místě a o setkání někomu řekni, pozor na schůzky sjednané na internetu apod.

·      nikdo tě nemá právo zneužívat a to ani tví blízcí - osoba z rodiny, učitelé, vedoucí různých kroužků apod.

·      nikdy nestopuj vozidla - zejména pro dívky je to obrovské riziko

·      nedělej činnost s kterou nesouhlasíš, i kdyby tě někdo do ní nutil, a která by mohla způsobit tobě nebo jinému člověku tělesnou nebo psychickou újmu nebo újmu na majetku

·      máš právo se vyjádřit v případě, kdy se jedná o tvou osobu

 

 

Jak se chová malý chodec nebo cyklista na silnici:

 

·      přecházej přes silnici na místě k tomu určených - přechod apod.

·      na křižovatce se semafory přecházej jen na zelenou

·      silnici přecházej kolmo a před tím se rozhlédni jestli ti nehrozí nebezpečí

·      po silnici bez chodníku choď vlevo proti směru jedoucích vozidel, s chodníkem vždy používej chodník

·      při špatné viditelnosti používej viditelné oděvy a reflexní součástky

·      při jízdě na jízdním kole vždy používej přilbu a správně vybavené jízdní kolo

·      chovej se tak, aby jsi svou jízdou neomezil a neohrozil ostatní účastníky silničního provozu

·      při jízdě na kole jezdi vpravo, využij cyklostezek nebo méně frekventovaných silnic

 

Nedej šanci návykovým látkám

 

·      neužívej alkoholické nápoje, cigarety a jiné omamné látky

·      alkohol a cigarety patří jen dospělým a i tam pamatuj „ všeho s mírou „

·      peníze jdou využít jinak a lépe

·      tyto látky jsou návykové a zdraví i životu nebezpečné

·      drogy nikdy nezkoušej, hazarduješ se životem - návyk je velmi rychlý  a odvykající kůra velmi těžká

·      nedej šanci zničit si život kvůli obrovským dluhům, závislosti, odepsáním se ze společnosti

 

Jak se bránit proti šikaně:

 

Projevy šikany

 

     Nadávky, bití, fackování, kopání, tahání za vlasy nebo oděv, odebírání věcí, ohrožování, vydírání, rozšiřování pomluv, ponižování, poškozování věcí druhého, hrubé nadávky, vysmívání se, vydírání peněz a jiných cenných věci nebo maličkostí ( svačina apod. ), zotročování vrstevníků nebo ze strany starších, ignorace, vyloučení z kolektivu, různé schválnosti a nejapné vtípky ( opakující se )

   

     Proti šikaně nebuď slepý, je to problém společnosti - v jejich projevech se může jednat o podezření z přestupků nebo trestných činů. Šikanu nelze tolerovat, zasluhuje tvrdý a důrazný postih.

 

 

 

·                    nikdo nemá právo nikomu ubližovat

·                    obrať se s prosbou na pomoc na dospělé - rodiče, učitel, policista

·                    chovej se sebevědomě, obětí se stávají slabší jedinci

·                    nenech se strhnout názorem většiny

·                    oznamuj projevy šikany, i kdyby ti ostatní říkali, že jsi „bonzák“ apod.

 

 

V případě nouze a nebezpečí volej:

 

Policie České republiky                 158

Hasiči                                                150

Záchranná služba                            155

Městská policie                               156

Integrovaný záchranný systém      112

 


Copyright (c) 2010 - Obec Střelná Created by RegionvalasskoTOPlist