Domácí násilí

 

     Domácí násilí je opakované, dlouhodobé a stupňující se násilí mezi blízkými osobami. Jedná se o donucovací chování, které užívá jedna dominantní osoba k ovládání někoho jiného. Má podobu psychického a fyzického, ale též např. sexuálního, ekonomického či jiného násilí, nejčastěji  jde však o jejich kombinaci. Začíná opakujícími se útoky proti lidské důstojnosti, k nim se zpravidla postupně přidávají útoky proti zdraví, které mohou skončit usmrcením.

     Jde o násilí ve vztahu osob, jehož cílem je získat nad ohroženou osobou kontrolu, převahu a moc. Odehrává se zpravidla beze svědků „za zavřenými dveřmi“ bytů a domů. Ohrožená osoba s násilníkem sdílí mnoho společného - děti, majetek, okruh příbuzných a známých, atd.. Tyto blízké vztahy blokují ochotu ohrožené osoby násilí oznamovat a následně spolupracovat s policií.

     Jednání násilné osoby většinou naplňuje znaky přestupků nebo trestných činů. To, že k nim dochází v soukromí, neznamená že nejsou protiprávní. Dnešní právní úprava poskytuje oběti několik možností, jak se násilníkovi bránit. Důležitá je vůle tuto ochranu využít co nejdříve - obvykle oběť vyhledává pomoc až po delší době týrání nebo až je-li přesvědčena, že jí jde o život.

    

     Pokud není v silách ohrožené osoby situaci řešit, může se obrátit na některá z níže uvedených subjektů.

 

 

 

Policie ČR                                 tel: 158

 

Dona linka  (nonstop)            tel: 251 511 313

 

Intervenční centrum Zlín      tel: 577 018 265      mob: 774 405 682

 

 

                                                                  www.poradnazlin.cz

 

 

     Intervenční centrum  nabízí bezplatnou pomoc osobám, které jsou ohroženy násilným chováním ze strany blízkých osob, nebo těch, které s nimi bydlí ve společném obydlí.

 

 www.domacinasili.cz

 

 

 

DOMÁCÍ NÁSILÍ SAMO NEZMIZÍ.

 

JEHO SKRÝVÁNÍ NENÍ ŘEŠENÍM !!!

 

 

 

 

 


Copyright (c) 2010 - Obec Střelná Created by RegionvalasskoTOPlist