Tělovýchovná jednota SOKOL Střelná, o. s.

 

 

Něco z historie:

 

Žádná účinně prosperující organizace nemůže vzniknout pokud nejsou schopní lidé, kteří by ji obětavě a účinně vedli. Teprve v roce 1953 se u nás našlo několik sportovních nadšenců, kteří sice byli již letití, kterým však nescházel elán do práce. Zakládajícími členy Sokola byli tito občané: jako nejstarší byl Pohůnek František, č. 108 (41 let), Polách František č. 78 (30 let), Šerý Robert č. 85 (35 let), Pohůnek Vladimír č. 132, Polách Emil č. 1, Pěsničák Jan č. 166, Matocha Antonín č. 157, Vašků Josef č. 143 a Trčálek Josef, který byl prvním předsedou.

 

Hned první rok po založení TJ se mužstvo přihlásilo do oblastní soutěže okresu Valašské Klobouky a sehrálo 18 mistrovských zápasů. K těmto zápasům dojížděli hráči ještě samostatně na bicyklech. Z počátku nebyly ještě výsledky valné, jelikož nebylo trenéra. Později se hrávalo s takými mužstvy jako byl Šanov, Bylnice, Slavičín a Vlachovice.  První výsledky se dostavily v roce 1956, kdy se mužstvo umístilo na 1. místě okresního přeboru III. třídy. Z finančních důvodů vška zůstalo hrát i nadále v téže třídě a do II. třídy postoupil Tatran Lidečko. Zpočátku se hrálo na hřišti za vesnicí „Pod Kozincem.“ V roce 1961 bylo na žádost TJ SOKOL a doporučení rady MNV započato s budováním nového hřiště za zastávkou.

 

Čerpáno z knihy Střelná, kterou napsal tehdejší obecní kronikář pan Josef Matocha

 

 

K 31. 12. 2012 měla TJ SOKOL Střelná, o. s. 163 členů, ve Fotbalové asociaci ČR je evidováno 65 členů. 

 

 

 

 

Současné vedení TJ SOKOL Střelná, o. s.

 

              Volební Valná hromada TJ SOKOL Střelná, o. s., konaná v roce 2012 zvolila na další pětileté   období toto  vedení TJ SOKOL Střelná, o. s.:

 

 

              Josef Lipinský, Střelná 197 – prezident

 

              Alois Vašků, Střelná 78 – viceprezident

 

              Cyril Brhel, Střelná   - člen výkonného výboru

 

              František Filák, Střelná 70 – člen výkonného výboru

 

              Alois Liška, Horní Lideč 320 – člen výkonného výboru

 

              Bc. Josef Vaculík, Střelná 122 – člen výkonného výboru

 

              Pavel Závrský, Střelná 130 – člen výkonného výboru

 

         

   Revizní komise:

 

           Tomáš Dorňák, Střelná 167 – předseda

 

           Jaroslav Brlica, Střelná 197 – člen

 

           Jozef Makyna, Střelná 229 – člen

 

           Organizační pracovník TJ SOKOL Střelná, o. s. -  ing. Petr Kráčmar

 

 

 

 Priority organizace v roce  2013:

 

-           Sportovní oblast – 2. místo v soutěži dospělých ve IV. třídě okresní soutěže,

                                       důstojné dokončení soutěže – družstvo mladších žáků

 

-          Organizace tradiční akcí: dětský karneval, turnaj ve stolním tenisu, noční turnaj v nohejbalu, turnaj v malé kopané, utkání ve volejbalu

 

-          Organizační zajištění oslav 60. výročí vzniku TJ SOKOL Střelná, o. s.

 

-          Oprava oplocení sportovního areálu, dovybavení zázemí nového víceúčelového hřiště

 


Copyright (c) 2010 - Obec Střelná Created by RegionvalasskoTOPlist